Jak je hrazena nutná a neodkladná péče?

Akutní péče je hrazena dle zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění i nesmluvním zubním lékařům. Tito stomatologové poskytnutou neodkladnou péči dle platné metodiky o vykazování hrazených výkonů vykáží na příslušnou zdravotní pojišťovnu k úhradě.

V případě smluvního stomatologa je poskytnutá nutná a neodkladná péče neregistrovanému pacientovi hrazena dle platné úhradové vyhlášky č. 396/2021 Sb.

Zdravotní pojišťovny nemají zákonný podklad k proplacení přímé platby za neodkladné stomatologické ošetření přímo pacientovi.

Česká stomatologická komora definovala vybrané kódy výkonů tzv. neodkladné péče. Jde o soubor 25 kódů výkonů, kterými je zajištěna úhrada "první zubní pomoci": akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného pacienta, rtg vyšetření, injekční anestezie, extrakce zubů a další výkony. Mezi kódy neodkladné péče naopak nepatří definitivní výplně zubů a kořenových kanálků ani stomatologické výrobky.

Základní soubor kódů poskytovaných v rámci neodkladné péče na pracovišti LSPP
KódNázev
00908Akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce - i v rámci pohotovostní služby
00910Zhotovení intraorálního rentgenového snímku
00911Zhotovení extraorálního rentgenového snímku
00913Zhotovení ortopantomogramu
00914Vyhodnocení extraorálního rentgenového snímku
00916Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale
00917Anestezie infiltrační
00944Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře (nelze vykázat, pokud byl zaplacen poplatek)
00948Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce
00949Běžná extrakce dočasného zubu
00950Extrakce stálého zubu nebo dočasného moláru s neresorbovanými kořeny
00951Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
00952Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu (pouze zubní lékaři s osvědčením ČSK pro vybranou péči ve stomatochirurgii, parodontologie nebo pedostomatologii)
00955Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu
00956Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu (pouze zubní lékaři s osvědčením ČSK pro vybranou péči ve stomatochirurgii, parodontologii nebo pedostomatologii)
00957Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
00958Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu (pouze zubní lékaři s osvědčením ČSK pro vybranou péči ve stomatochirurgii)
00959Intraorální incize
00960Zevní incize (pouze zubní lékaři s osvědčením ČSK pro vybranou péči ve Stomatochirurgii)
00961Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní
00962Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch (tmp)
00963Injekce i.m., i.v., i.d., s.c.
00964Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch specialistou chirugem (pouze zubní lékaři s osvědčením ČSK pro vybranou péči ve stomatochirurgii)
00970Sejmutí fixní náhrady
00971Provizorní ochranná korunka