Jak je to s hrazením odstranění zubního kamene?

Profylaktické odstranění zubního kamene je hrazeno podle Přílohy č. 1 Zákona č. 48/1997 Sb. 1x ročně a je zahrnuto v kódu 00901/00946 - opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce - preventivní prohlídka nebo při registraci u nového zubního lékaře v kódu 00900.

Terapeutické odstranění zubního kamene v průběhu parodontologické léčby vykazuje smluvní zubní lékař kódem 00932 - léčba chronických onemocnění parodontu na základě zařazení onemocnění při stanovení parodontologických indexů lékařem. Kód lze uhradit z veřejného zdravotního pojištění 3x/1 kalendářní rok.

Ošetření dentální hygienistkou

Požadavek na dokonalou hygienu je ze strany zubního lékaře oprávněný a zásadní pro další průběh stomatologické léčby. Lékař však nemůže podmiňovat registraci, preventivní prohlídku či ošetření pacienta jeho souhlasem s péčí u dentální hygienistky. Když se pacient rozhodne, že o ni nemá zájem, je lékař povinen poskytnout mu péči, která je obsažena ve výkonech hrazených z veřejného zdravotního pojištění - viz výkon 00946, popř. 00901, 00932.

Odstranění zubního kamene dentální hygienistkou není ze zdravotního pojištění hrazené a v plné výši si ho platí pacient.

Dentální hygienista je oprávněn bez odborného dohledu a indikace provádět instruktáž a nácvik individuální hygieny, kontrolovat účinnost nacvičených postupů a technik v rámci stanovování úrovně dentální hygieny. Dále je dentální hygienista oprávněn provádět kolektivní zdravotně výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu a na zásady zdraví ústní dutiny.

Subgingivální ošetření zubní hygienistkou je přípustné pouze tehdy, je-li indikováno zubním lékařem v rámci stanoveného léčebného plánu, kontrola po ošetření je pak provedena zubním lékařem.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím