Jak je od 1.1.2022 hrazena preventivní prohlídka ve stomatologii?

Preventivní prohlídka je hrazena u dětí do 18 let věku a u těhotných žen 2x v kalendářním roce, a to nejdříve 3 měsíce od vykázání kódu komplexního vyšetření pacienta v rámci registrace nebo od vykázání kódu preventivní prohlídky.

Preventivní prohlídka je hrazena v souladu s vyhláškou o preventivních prohlídkách číslo 70/2012 Sb. v rozsahu podle platné úhradové vyhlášky MZČR smluvním zubním lékařům u registrovaného pacienta pod kódem: 00901 (u zubních lékařů s doloženým platným osvědčením České stomatologické komory) nebo pod kódem 00946 (u zubních lékařů bez doloženého platného Osvědčení ČSK). Oba výkony mají stejný obsah a způsob vykazování i stanovená regulační omezení dle úhradové vyhlášky, v platném znění. Výkon 00901/00946 má paušální charakter a zahrnuje všechna dílčí vyšetření a ošetření níže uvedená v popisu výkonu, bez ohledu na to, zda byla poskytnuta v jedné či ve více návštěvách a zda byla poskytnuta jednou či opakovaně.

Dle znění platné úhradové vyhlášky MZČR číslo 396/2020 Sb. přílohy 11 pro rok 2022 zahrnuje tato preventivní prohlídka: vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, profylaktické odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č. 1 zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), konzervativního ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.

Pojištěnec nad 18 let věku má nárok čerpat tuto preventivní prohlídku u zubního lékaře 1x ročně.

Pacient nad 18 let věku má rovněž nárok na úhradu tzv. druhé preventivní prohlídky v kalendářním roce, náplň této prohlídky je rozložena nově dle platné úhradové vyhlášky v kapitační-tzv. agregované platbě (jedná se o pravidelnou měsíční platbu za registrovaného pacienta podobně jako u praktických lékařů) a registrující lékař tuto prohlídku vykáže signálním kódem 00905 zdravotní pojišťovně k datu provedení této prohlídky.