Jak je zubním lékařům hrazeno distanční vyšetření?

00944 - Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře

Tento kód je možné vykázat v rámci nouzového stavu v souvislosti se současnou epidemiologickou situací a v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 nad rámec definovaných úhrad v přesně stanovené době trvání nouzového stavu bez omezení věkem, a to i v souvislosti s tzv. distančním způsobem vyšetření - elektronicky (e-mail), videoaudiokonzultace, telefonická konzultace apod.