Jak je zubním lékařům hrazeno distanční vyšetření?

00944 - Signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře.

Tento kód bylo možné vykázat v rámci nouzového stavu v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 nad rámec definovaných úhrad v přesně stanovené době trvání nouzového stavu bez omezení věkem, a to i v souvislosti s tzv. distančním způsobem vyšetření – elektronicky (email), videohovor, telefonická konzultace apod.