Je ošetření pacienta s psychiatrickou diagnózou pro praktické zubní lékaře zvýhodněno?

Zavedením nového kódu výkonu 00976 v úhradách stomatologické péče je zohledňována zvýšená časová náročnost v souvislosti s ošetřením a vyšetřením těchto pacientů. Výkon je hrazen smluvním praktickým zubním lékařům na doporučení psychiatra nebo po předložení průkazu pacienta s onemocněním autistického spektra. Česká stomatologická komora zajišťuje školící akce pro stomatology, kteří ošetřují tyto pacienty, kde zajišťuje předávání informací o nových poznatcích a metodách pro ošetřování pacientů v běžném režimu stomatologické praxe obtížně ošetřitelných.

00976 - Stomatologické vyšetření a ošetření pojištěnce s poruchou autistického spektra či jinou psychiatrickou diagnózou.