Jak je hrazena sedace, analgosedace z veřejného zdravotního pojištění?

Specializovaným stomatologickým zařízením v oboru dětské zubní lékařství je pak také hrazena tzv. sedace, analgosedace, a to jak podáním léku – midazolam, tak i podáním oxidu dusného. Tato sedace je hrazena u pojištěnců do 18 let pouze za předpokladu, že je podána v rámci stomatologického ošetření odborníkem v pedostomatologii.