Jak hradí OZP zubní rentgeny?

Intraorální rtg snímky jsou hrazeny smluvním zubním lékařům pod kódem 00910 - Zhotovení introrálního rentgenového snímku, který nemá dle úhradové vyhlášky žádné frekvenční omezení. ČSK vydala v roce 2019 USN2019/01/04 odborné stanovisko k rentgenové diagnostice při preventivních prohlídkách - pro skusové snímky i další intraorální a extraorální rtg zobrazení.

Rentgenové vyšetření pomocí skusových snímků-bite-wing je u ozubených čelistí důležitou součástí preventivní prohlídky, které má velkou výpovědní hodnotu v diagnostice počínajících i recidivujících kazů a počínajícího onemocnění parodontu. Optimální frekvence tohoto vyšetření je 1x ročně u dospělých. U dětí lze pořizovat tyto snímky nejdříve v 5 letech, a to u dětí s vysokým rizikem kazivosti 1x ročně a u dětí s nízkým rizikem kazivosti 1x za 2 roky.

Panoramatický snímek OPG vykazovaný kódem 00913 - Zhotovení ortopantomogramu je indikován zubním lékařem k posouzení anatomických struktur v obličejové etáži, parodontu, vyloučení zánětu nebo jiných chorobných procesů, stavu vývoje růstu čelisti a podobně. Tento OPG snímek je hrazen indikujícímu zubnímu lékaři 1x za 2 kalendářní roky, toto frekvenční omezení neplatí v případech, kdy je toto vyšetření vyžádáno kardiologem, kardiochirurgem, ortopedem, transplantologem, osteologem, otorinolaryngologem z důvodu vyloučení ohniska zánětu v rámci předoperačního vyšetření. OPG je dále hrazen s frekvenčním omezením 2x za kalendářní rok zubním lékařům s platným osvědčením ČSK pro vybranou péči ve stomatochirurgii, parodontologii, ortodoncii nebo pedostomatologii. Ortopantomogram OPG není vhodnou náhradou skusového snímku v rámci preventivní prohlídky k prostému záchytu zubního kazu, protože čitelnost v detailech není vždy optimální a dávka záření je několikanásobně vyšší