Jak hradí OZP stomatologické výrobky?

Stomatologické výrobky hradí OZP smluvním zařízením obdobným způsobem jako výkony na základě cenových dodatků.

V příloze číslo 4 Zákona č. 48/1997 Sb. jsou uvedeny stomatologické výrobky, jejich opravy, ortodontické výrobky a jejich úhrady podle věku- na výrobky určené pro osoby do 18 let a nad 18 let a podle způsobu úhrady-výrobky rozdělené na plně, částečně hrazené a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.

U částečně hrazených stomatologických výrobků jsou uvedeny pevné úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Pacient si sám u částečně hrazených výrobků v ordinaci hradí tzv. doplatek, nezbytnou finanční spoluúčast, která se různí u jednotlivých zubních lékařů dle věcné regulace cen dané ordinace.

Výše doplatku se liší výrobek od výrobku a stomatolog od stomatologa podle kalkulovaných nákladů zařízení /poskytovatele zdravotních služeb/.

U plně hrazených stomatologických výrobků, např. celkových snímatelných náhrad se doplatek nehradí, výše úhrady je stanovena platným cenovým rozhodnutím MZČR.

Zdravotní pojišťovny plně hradí dospělým pacientům:

  • jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního plastu,
  • jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady,
  • jednou za tři roky snímatelné částečné a celkové náhrady (pokud revizní lékař nerozhodne jinak).

Plně hrazené jsou z veřejného zdravotního pojištění pro dospělé nad 18 let dle Cenového rozhodnutí č. 1/2019/FAR Ministerstva zdravotnictví:

  • částečné snímatelné náhrady a celkové snímatelné náhrady ve standardním provedení,
  • korunkové náhrady - plášťové korunky ve standardním provedení,
  • rekonstrukční náhrady a rehabilitační a léčebné pomůcky.

Všechny ostatní protetické práce včetně oprav jsou buď hrazeny částečně se spoluúčastí pacienta (platí rozdíl mezi celkovou cenou a pevně stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění), nebo hrazeny z veřejného pojištění nejsou.

O ceně stomatologického výrobku by se měl pacient vždy předem informovat, resp. lékař ho s ní má vždy předem seznámit. Spoluúčast může být v různých zdravotnických zařízeních odlišná (je dána cenovou kalkulací dané ordinace), i když výše úhrady od OZP z prostředků veřejného zdravotního pojištění je stejná, ať navštívíte kteréhokoli stomatologa (určuje ji Zákon č. 48/1997 Sb., resp. jeho Příloha č. 4 "Seznam stomatologických výrobků"). Proto může pacientovi dát přesnou informaci o požadované finanční spoluúčasti jen jeho konkrétní stomatolog.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím