Jak hradí OZP extrakce zubů?

Vybavení zubu - tzv. extrakce, je plně hrazeným výkonem smluvním zubním lékařům v rozsahu a za podmínek daných platnou úhradovou vyhláškou pro daný rok.

Extrakce prostá, jednoduchá i komplikovaná je hrazena spolu s místním znecitlivěním praktickému zubnímu lékaři. V případě, že je nutné provést chirurgické vybavení zubu na specializovaném stomatochirurgickém pracovišti, je tomuto specialistovi plně hrazen výkon chirurgie tvrdých zubních tkání velkého rozsahu, je-li toto zdravotnické zařízení v síti stomatochirurgických pracovišť, je pak dále hrazeno také stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce stomatochirurgem.

V případě, že bylo nutné v rámci neodkladného stavu čerpat akutní péči u nesmluvního zubního lékaře, je tomuto stomatologovi dle zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, rovněž plně hrazena extrakce dle jeho specializace - vybavení zubu spolu s místním znecitlivěním a akutním vyšetřením stomatologa (viz dotaz na úhradu nutné a neodkladné péče).