Hradí OZP injekční anestezii při zhotovení výplně?

Ano, jde o výkon plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění dle platné úhradové vyhlášky, pokud je indikován lékařem. Lokální anestezie je vykazována zubním lékařem zdravotní pojišťovně a to i v případě, že lokální anestezie je použita k znecitlivění při zhotovení zubní výplně z nadstandardního materiálu nebo při broušení zubů před protetickou léčbou a podobně. Místní znecitlivění je hrazeno kódy:

Ze zdravotního pojištění je hrazen výkon místního znecitlivění jednou na ošetřovanou oblast. Počet výkonů anestezie se vztahuje na anestezovanou oblast, ne na počet vpichů. Ve výkonu je zahrnuto samotné podání anestezie, materiál i aplikované léčivo.
Z veřejného zdravotního pojištění podle přílohy č. 1 zákona č. 48/4997 Sb. v platném znění, není hrazena tzv. intraligamentární anestezie.
Tzv. slizniční - povrchová anestezie je obsažena v kapitační platbě.