Hradí OZP implantáty?

Implantace dentálních implantátů v místech chybějících zubů ani tzv. augmentace kostní tkáně v místech s nedostatkem kosti nejsou podle přílohy č. 1 zákona č. 48/1997 Sb. hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zubní korunky nesené na těchto implantátech rovněž nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.