Došlo od 1. 1. 2015 u zubních lékařů ke změně ve vybírání regulačního poplatku 90 Kč při využití pohotovostní služby?

Pojištěnci/zákonní zástupci dále hradí po 1. 1. 2015 regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití pohotovostní služby. Poplatek platí dospělí i děti. Pohotovostní službou se rozumí nově služba poskytovaná mimo rámec pravidelných ordinačních hodin poskytovatele. Výjimky z povinnosti hradit regulační poplatek při použití pohotovostní služby zůstaly zachovány. Poskytovatel je povinen vystavit pacientovi na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku.