Agregovaná platba ve stomatologii

V roce 2022 je nově zavedena v odbornosti stomatologie pravidelná měsíční platba za registrovaného pojištěnce příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Touto tzv. agregovanou, paušální platbou jsou podporovány ze strany zdravotních pojišťoven registrace u zubních lékařů, které motivují zubní lékaře k provádění pravidelné léčebné a preventivní péče u registrovaných pacientů.

Jelikož se jedná o agregovanou platbu, tato platba je za dílčí výkony péče o registrované pojištěnce bez omezení věkem - zahrnuje např. kontrolu ústní hygieny, motivaci pacienta k péči o ústní zdraví, poučení o provedených zákrocích, provizorní výplně, zábrusy, přeleštění ostrých hran zubů nebo výplní, aplikace slizniční anestezie, ošetření běžných afekcí a zánětů v dutině ústní včetně konzervativního ošetření při obtížném prořezávání zubů, zahrnuje rovněž aplikaci fluoridů dle přílohy č. 1 zákona 48/1997 Sb. v platném znění. Součástí agregované platby je také vystavení a ukončení pracovní neschopnosti, odeslání pacienta na specializované pracoviště, předání kopie nebo výpisu ze zdravotní dokumentace při změně registrujícího lékaře.