Jaké má ze zákona povinnosti k zdravotní pojišťovně OSVČ a jaké osoba bez zdanitelných příjmů?

Povinnosti OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná):

Povinnosti OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) Tato zkrácená informace vychází ze Zákona „O veřejném zdravotním pojištění" č.48/97 Sb.a ze zák. č.592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.