Jak mám postupovat, pokud nejsem spokojena se zdravotní péčí poskytovanou ošetřujícím lékařem?

Jedná-li se o privátního, tj. soukromého lékaře, který nemá nadřízeného, může se pojištěnec obrátit s písemnou stížností na příslušný úsek odboru zdravotnictví v místě, kde se zdravotnické zařízení nachází, tj. v místě, kde má lékař ordinaci (tzn. na obvodním, okresním či městském úřadě).

Jedná-li se o lékaře ze zdravotnického zařízení, může pacient podat návrh na přezkoumání léčebného postupu vedoucímu zdravotnického zařízení. Teprve potom, jestliže vedoucí zdravotnického zařízení tomuto návrhu nevyhoví, předloží pacient svou písemnou stížnost místně příslušnému odboru zdravotnictví.

Pojištěnec se může rovněž obrátit na zdravotní pojišťovnu, jejímž je pojištěncem, zejména, odmítne-li zdravotnický personál provést zdravotní výkony spadající do pojišťovnou hrazené péče.

Pokud se nedostatky týkají odborného nebo etického postupu lékaře či lékárníka, může se pojištěnec obrátit se svou stížností na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru.