Kdy a za jakých podmínek se mohu stát pojištěncem OZP?

Zdravotní pojišťovnu lze měnit vždy k 1. lednu a 1. červenci, přičemž přihláška musí být podána do 3 měsíce před tímto datem (tj. do 31.3., resp. 30.9.)

Případně můžete přihlášku vyplnit na webu, vytisknout a zaslat na nejbližší pracoviště OZP poštou.

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije, neboť dítě je pojištěno dnem narození u stejné zdravotní pojišťovny jako jeho matka. Změnu zdravotní pojišťovny lze realizovat až po přidělení rodného čísla dítěti.

Zbytek za Vás již zařídí OZP a legitimaci pojištěnce OZP obdržíte poštou.