Jaké má ze zákona ohlašovací povinnosti k zdravotní pojišťovně pojištěnec?

Pojištěnec je do 8 dnů povinen:

Dále je povinen do 30 dnů oznámit změnu jména, příjmení, trvalého pobytu a změnu rodného čísla

Tato zkrácená informace vychází ze Zákona "O veřejném zdravotním pojištění" č.48/97 Sb.a ze zák. č.592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.