Jaké má ze zákona ohlašovací povinnosti k zdravotní pojišťovně pojištěnec?

Pojištěnec je do 8 dnů povinen:

  • přihlásit se jako plátce pojistného, tj. v případě, že je OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) či OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) a oznámit rovněž ukončení své povinnosti platit pojistné
  • oznámit změnu v povinnosti státu platit za něj pojistné
  • oznámit ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce
  • vrátit průkaz pojištěnce v případě, že se jedná o osobu bez trvalého pobytu, která ukončila zaměstnání v ČR
  • vrátit při změně zdravotní pojišťovny průkaz pojištěnce předchozí zdravotní pojišťovně
  • vrátit průkaz při zániku pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině

Dále je povinen do 30 dnů oznámit změnu jména, příjmení, trvalého pobytu a změnu rodného čísla

Tato zkrácená informace vychází ze Zákona "O veřejném zdravotním pojištění" č.48/97 Sb.a ze zák. č.592/92 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím