Může si lékař vykázat telefonickou konzultaci, pokud sám pacient telefonuje lékaři, a může si ji lékař vykázat pouze při rezervování termínu?

Výkon 09513 Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo léčbou.

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky či zákonnými zástupci pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

Pokud tedy pacient sám kontaktuje aktivně lékaře např. ohledně svých zdravotních potíží či kvůli sdělení výsledku vyšetření, je výkon 09513 lékařem vykázán oprávněně. Pouze při objednávání termínu či změně termínu vyšetření, nelze výkon 09513 vykázat.