Musí být u výkonu 01040 „Podrobný výpis z dokumentace“ pacient přítomný v den vykázání výkonu v ordinaci?

Při vykázání výkonu 01040 nemusí být pacient přítomen v ordinaci, lékař může sám předat výpis novému registrujícímu lékaři.