Mám povinnost uhradit tzv. "registrační poplatek" za poskytnutí nadstandardní péče?

Platná právní úprava nestanoví pro zdravotnické zařízení právo na vybírání plateb formou registračních či jiných poplatků za poskytnutou nadstandardní zdravotní péči. Platná právní úprava však pojištěnci zdravotní pojišťovny nestanoví ani povinnost takové poplatky hradit. Je proto pouze osobní volbou každého pojištěnce, zda se zdravotnickým zařízením dohodu - jako určitý způsob úhrady nadstandardní péče poskytované tímto zařízením - uzavře či nikoliv.

V této souvislosti je však nezbytné upozornit, že nadstandardy zdravotní péče k dnešnímu dni nebyly definovány.

V žádném případě by však nemělo dojít ze strany zdravotnického zařízení k odmítnutí ošetření, případně převzetí do péče proto, že pojištěnec takovou dohodu se zdravotnickým zařízením nepodepsal, resp. neuzavřel a požadovaný registrační poplatek neuhradil.