Kdy mohu žádat o čerpání preventivních programů?

Datum, v jakém období je možné žádat o čerpání, je uvedeno u každého preventivního programu. Stejně tak informace, jakou platnost musí mít přiložené doklady k této žádosti. V případě kreditního programu ve VITAKARTĚ můžete o čerpání žádat kdykoli v průběhu kalendářního roku za předpokladu, že máte na svém kreditním účtu dostatek kreditů. U většiny programů zpravidla akceptujeme účtenky z daného kalendářního roku (např. v roce 2021 akceptujeme účtenky vydané v roce 2021), pokud není u konkrétního programu uvedeno jinak.

Upozorňujeme, že žádost musí být uvedena na oficiálním formuláři nebo podána prostřednictvím Kuponu ve VITAKARTĚ (e-mailové žádosti nemůžeme akceptovat), neboť jedině tak je klient prokazatelně seznámen se závaznými Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.