Kde a jak si ověřím, že se jedná o lékárnu a ne např. o prodejnu zdravé výživy?

Vyhledání konkrétní kamenné lékárny, na základě různých kritérií (např. dle názvu zařízení, města, typu lékárny aj.) je možné na internetových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Databáze zahrnuje pouze lékárny ve smyslu zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních; zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech; zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a návazných vyhlášek.

http://www.sukl.cz/modules/apotheke/search.php

 

Od 1.7.2015 musí mít všechny osoby nabízející dálkový prodej léčivých přípravků veřejnosti Evropské logo bezpečnosti.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů stanovuje lékárnám zajišťujícím zásilkový výdej léčivých přípravků mimo jiné povinnost, aby internetové stránky obsahovaly nejen kontaktní údaje Státního ústavu pro kontrolu léčiv včetně hypertextového odkazu na jeho internetové stránky, ale i zřetelně zobrazené logo obsahující náležitosti stanovené předpisem Evropské unie.