Je výkon 89725 „Opakované či doplňující vyšetření MR“ vykázán oprávněně, i pokud nebyla použita kontrastní látka?

Ano, může být vykázán oprávněně. Výkon 89725 může být vykázán nejen při aplikaci kontrastní látky, ale i změně polohy vyšetřované oblasti či při použití nestandardních technik a většinou navazuje na výkon 89713 MR ZOBRAZENÍ HLAVY, KONČETIN, KLOUBU, JEDNOHO ÚSEKU PÁTEŘE (C,TH, NEBO L). Zejména při použití nestandardních technik pacient nemůže rozpoznat, že je provedeno ještě jedno vyšetření.