Jakým způsobem se má pacient zorientovat v situaci, zda mu opravdu bylo provedeno klinické vyšetření?

Pacientovi může lékař provést jedno ze 3 možných klinických vyšetření (komplexní, cílené a kontrolní), která se od sebe liší svým rozsahem a časovou náročností, neboť komplexní vyšetření se provádí při převzetí do péče, cílené při návštěvě lékaře z důvodu konkrétních potíží a kontrolní v průběhu onemocnění.

Obsahem klinického vyšetření je především:

  • podle typu klinického vyšetření podrobná osobní anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální či anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření, případně k požadavku odesílajícího lékaře nebo anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby
  • zhodnocení subjektivních obtíží
  • podle typu klinického vyšetření celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rektum, či objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření, případně k požadavku odesílajícího lékaře nebo objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby
  • měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence
  • základní orientační preventivní onkologické vyšetření
  • diagnostická rozvaha a závěr
  • rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, případně rozhodnutí o dalším termínu kontroly
  • rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či zdravotnických pomůcek
  • poskytnutí odpovídajících informací nemocnému, rodině nebo zákonnému zástupci

Při jedné návštěvě může jeden lékař provést pouze jedno klinické vyšetření.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím