Jakým způsobem se má pacient zorientovat v situaci, zda mu opravdu bylo provedeno klinické vyšetření?

Pacientovi může lékař provést jedno ze 3 možných klinických vyšetření (komplexní, cílené a kontrolní), která se od sebe liší svým rozsahem a časovou náročností, neboť komplexní vyšetření se provádí při převzetí do péče, cílené při návštěvě lékaře z důvodu konkrétních potíží a kontrolní v průběhu onemocnění.

Obsahem klinického vyšetření je především:

Při jedné návštěvě může jeden lékař provést pouze jedno klinické vyšetření.