Jaké zákroky se mohou provádět formou jednodenní péče?

  • Význam jednodenní péče na lůžku narůstá v souvislosti s vývojem a využitím anestetik s krátkou dobou účinnosti a s novými operačními metodami.

  • V tomto režimu jsou poskytovány vybrané operační a jiné invazivní výkony, u kterých postačuje maximálně 24hodinový pobyt na lůžku.

  • Jedná se tedy především o chirurgické obory, u ostatních oborů lze jednodenní péči poskytovat pouze po provedení invazivních výkonů.

  • V současné době lze poskytovat jednodenní péči v šesti smluvních odbornostech: chirurgie (včetně dětské, úrazové a cévní chirurgie), plastická chirurgie (zahrnuje i popáleniny), gynekologie, urologie, ortopedie, ORL (zahrnuje i čelistní chirurgii).

  • Péče je poskytována vždy plánovaně, v žádném případě se nejedná o akutní péči. Obecně je při výběru výkonů, vhodných k jednodenní péči na lůžku, kladen důraz na minimálně invazivní výkony, většinou kratší než cca 2 hodiny, s nízkým rizikem ztráty krve. Podstatná je také možnost zmírnit pooperační bolest pouze perorálními analgetiky.

  • Definitivní rozhodnutí o možnosti poskytnout výkon formou jednodenní péče u konkrétního pacienta může provádět jen pracoviště, poskytující tuto péči na základě předoperačního vyšetření, které zhodnotí a vyjádří míru rizika plánovaného zákroku. Celkový zdravotní stav pacienta musí umožnit s vysokou pravděpodobností provedení výkonu s minimalizací nebezpečí výskytu možných komplikací.

  • V případě komplikací je pracoviště jednodenní péče na lůžku povinno zajistit překlad pacienta na vyšší specializované pracoviště, včetně zajištění transportu a všeho potřebného ke zvládnutí komplikace. Musí mít proto smluvně doloženou návaznost na konkrétní lůžkové zařízení a organizační a smluvní zabezpečení transportu pacienta.

  • Samozřejmostí je, že musí splňovat požadavky na nutné personální, technické a přístrojové vybavení i všechny další nároky na provoz zdravotnických zařízení.
Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím