Jak mohu čerpat programy prevence, které má OZP v nabídce?

OZP nabízí svým klientům čerpání preventivních programů v několika formách:

Každý z programů má přesně stanovená pravidla (např. výše příspěvku, čerpání dle věku, nutné náležitosti dokladů atd.). Každý program má také formulář, který je potřeba v případě listinného podání vyplnit a spolu s účtenkami a případně dalšími požadovanými doklady, které jsou na formuláři vyjmenovány, doručit na kteroukoli pobočku OZP nebo na adresu Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4.

Většinu programů lze také čerpat elektronicky v aplikaci VITAKARTA v sekci BONUSY/KATALOG BENEFITŮ. Žádosti zaslané e-mailem nelze akceptovat.

Podrobný přehled všech preventivních programů s podmínkami je dostupný na www.ozp.cz/benefity/benefityozp.