Jak mohu čerpat programy prevence, které má OZP v nabídce?

V rámci jednotlivých věkových skupin je kromě výčtu a podmínek čerpání preventivních programů vždy také uveden odkaz na formulář žádosti, který je možné vyplnit elektronicky. Takto vyplněný formulář nám zašlete společně s patřičnými souvisejícími doklady (nejčastěji účtenkou, ostatní doklady jsou případě ve formuláři vyjmenovány) na adresu Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4. Nezapomeňte vždy uvést číslo bankovního účtu, kam máme finančí prostředky poukázat.

Některé preventivní programy je možné čerpat zdarma, a to tak, že jednoduše navštívíte jednoho z poskytovatelů zdravotních služeb, který je uveden v seznamu poskytovatelů u daného programu včasného záchytu některého z civilizačních onemocnění.

V případě bonusového programu VITAKONTO jsou veškeré podmínky čerpání názorně popsány přímo v samotné aplikaci VITAKARTA ONLINE. Detailně Vám postup využití kreditů ukazuje následující návod.