Jak je to s regulačními poplatky?

Od 1. ledna 2015 platí pacient-pojištěnec pouze regulační poplatek ve výši 90,- Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

Tento regulační poplatek se neplatí, pokud dojde k následnému přijetí pojištěnce do lůžkové péče.