Kde mohu získat kontakty na nadace a fondy?

Nejčastěji kontaktované nadace a fondy
v případě podání žádosti na příspěvek na úhradu ceny (doplatku) zdravotnického prostředku nehrazeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění

NADACE CHARTY 77 - KONTO BARIÉRY
Melantrichova 5, Praha 1, 110 00
tel.: 224 214 452
e-mail: info@bariery.cz, http://www.bariery.cz

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE 97
Voršilská 10, 110 00, Praha 10
tel.: 234 097 811
e-mail: nadace@vize.cz, http://www.vize.cz

NADACE J&T
Pobřežní 14, 186 00, Praha 8
tel.: 221 710 124
e-mail: nadacejt@nadacejt.cz, http://www.nadacejt.cz

NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
Hrad, Praha 1, 119 08
tel.: 224 372 196
e-mail: info@nadacnifondklausovych.cz, http://www.nadacnifondklausovych.cz

NADAČNÍ FOND POROZUMĚNÍ
Za Školou 137, 198 00, Praha 9 - Kyje, kanceláře: Poděbradská 56/186, 190 00 PRAHA 9 - Hloubětín
tel.: 266 107 107
e-mail: info@porozumeni.cz, http://www.porozumeni.cz

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ
Senovážné nám. 2, 111 21, Praha 1
tel.: 224 217 331, 800 111 010
e-mail: vdv@vdv.cz, http://www.vdv.cz

NADACE ARCHA CHANTAL
Svatoslavova 241/26, 140 00 Praha 4
tel.: 261 222 570, 578
e-mail: info@archa-chantal.cz, https://archa-chantal.cz

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE
Nad Vodovodem 2/169, 100 00 Praha 10
tel.: 267 004 260
e-mail: info@kapkanadeje.cz, https://www.kapkanadeje.cz

NADACE ZDRAVÍ PRO MORAVU
Šumavská 15, 602 00 Brno
tel.: 603 420 526
e-mail: nadace@nadacezdravi.cz, http://www.nadacezdravi.cz