Časté dotazy

Zdravotní pojištění u OZP

Kdy a za jakých podmínek se mohu stát pojištěncem OZP?
Pojištění novorozence
Výměna nebo ztráta průkazu pojištěnce
Jaké má ze zákona ohlašovací povinnosti k zdravotní pojišťovně pojištěnec?
Jaké má ze zákona povinnosti k zdravotní pojišťovně OSVČ a jaké osoba bez zdanitelných příjmů?
Dlouhodobý pobyt v zahraničí

Zdravotní služby

Informace k lázeňské rekreaci - Program Ministerstva pro místní rozvoj COVID - Lázně
Kolik ultrazvukových vyšetření, které uhradí pojišťovna, se má v těhotenství provést? Je jejich počet někde stanoven, nebo je to jen na rozhodnutí lékaře?
Může mne lékař odmítnout převzít do trvalé péče?
Jak mám postupovat, pokud nejsem spokojena se zdravotní péčí poskytovanou ošetřujícím lékařem?
Kde mohu získat kontakty na nadace a fondy, které mohou podpořit žádost na příspěvek na úhradu ceny (doplatku) zdravotnického prostředku nehrazeného z prostředků veřejného zdravotního pojištění?
Proplatí mi OZP alespoň některé výkony, pokud navštěvuji zařízení, které s OZP nemá smlouvu?
Kdo rozhoduje o tom, jaký lék budu užívat? Do jaké míry může lékárník ovlivnit výběr léku?
Jaké zákroky se mohou provádět formou jednodenní péče?
V jakém rozsahu a za jakých podmínek hradí zdravotní pojišťovna dopravu?
Za jakých podmínek se mohu účastnit lázeňské péče?
Mohu si zvolit svého ošetřujícího praktického lékaře?
Mám povinnost uhradit tzv. "registrační poplatek" za poskytnutí nadstandardní péče?
Jakým způsobem se má pacient zorientovat v situaci, zda mu opravdu bylo provedeno klinické vyšetření?
Jak je to s regulačními poplatky?
Kde získám informace o výši započitatelného poplatku za léky?
Může si lékař vykázat telefonickou konzultaci, pokud sám pacient telefonuje lékaři, a může si lékař telefonickou konzultaci vykázat pouze při rezervování termínu?
Musí být u výkonu 01040 „Podrobný výpis z dokumentace“ pacient přítomný v den vykázání výkonu v ordinaci?
Je výkon 89725 „Opakované či doplňující vyšetření MR“ vykázán oprávněně, i pokud nebyla použita kontrastní látka?
Proč se mi ve VITAKARTĚ stále objevuje gynekolog, ke kterému již minimálně 2 roky nechodím a jsem registrována u jiného gynekologa?
Nepovinné očkování hrazené v roce 2022 z veřejného zdravotního pojištění

Zdravotní služby - stomatologie

Dotaz k telefonickým a elektronickým konzultacím, které poskytuje zubní lékař v souvislosti s nouzovým stavem.
Které výplně zubů jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění?
Změny ve stomatologii 2022
Došlo od 1. 1. 2015 u zubních lékařů ke změně ve vybírání regulačního poplatku 90 Kč při využití pohotovostní služby?
Mohu si vybrat zubního lékaře?
Proplatí mi OZP alespoň některé stomatologické výkony, pokud navštěvuji zařízení, které s OZP nemá smlouvu?
Jak je hrazena nutná a neodkladná péče?
Které zubní výkony patří mezi výkony standardní a tedy plně hrazené ze zdravotního pojištění?
Jak je to s úhradou poskytnuté odborné péče u zubních specialistů: stomatochirurgů, parodontologů, pedostomatologů a ortodontistů?
Hradí OZP implantáty?
Jak je to s hrazením odstranění zubního kamene?
Hradí OZP injekční anestezii při zhotovení výplně?
Jak hradí OZP stomatologické výrobky?
Je na stomatologické výrobky poskytována nějaká záruka?
Za jak dlouho si mohu nechat vyměnit nevyhovující zubní korunky, aby mi na nové OZP přispěla?
Jak je hrazena sedace, analgosedace z veřejného zdravotního pojištění?
Je ošetření pacienta s psychiatrickou diagnózou pro praktické zubní lékaře zvýhodněno?
Přispívá OZP na zubní rovnátka?
Jak je zubním lékařům hrazeno distanční vyšetření?
Je péče poskytnutá dentální hygienistkou hrazena z veřejného zdravotního pojištění?
Jak hradí OZP zubní rentgeny?
Jak hradí OZP extrakce zubů?
Agregovaná platba ve stomatologii
Jak je od 1.1.2022 hrazena preventivní prohlídka ve stomatologii?

Preventivní programy

Jak mohu čerpat programy prevence, které má OZP v nabídce?
Kdy mohu žádat o čerpání preventivních programů?

Ostatní

Dopravní nehoda, Nepracovní úraz a Pracovní úraz
Kde a jak si ověřím, že se jedná o lékárnu a ne např. o prodejnu zdravé výživy?

Řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací

Asistenční služba

Asistenční služba OZP (AS OZP) je pojištěncům OZP registrovaným ve VITAKARTĚ ONLINE zdarma k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zjistěte o ní více informací.

VITAKARTA ONLINE

ve formátu PDF

Časté dotazy k vykázané péči ve VITAKARTĚ, které nemusíte hlásit jako nesrovnalost
Dokument PDF | 400 kB

Systém VITAKARTA ONLINE slouží registrovaným klientům jako vstup do elektronické zdravotní pojišťovny. Více informací zde.