Asistenční služba - otázky a odpovědi

Je možné, aby mě Asistenční služba objednala k lékaři, kterého jsem si sám/sama zvolil/a?

Samozřejmě, Asistenční služba (AS OZP) Vám může zajistit objednání ve vybrané síti poskytovatelů zdravotních služeb, zařazených do sítě AS OZP v rámci celé ČR. Může však nastat situace, že Vámi vybraný lékař v této síti nebude zařazen. Tyto případy řešíme individuálně.

Jakým způsobem mohu podat svůj požadavek na Asistenční službu?

Prostřednictvím online medicínské poradny a objednání ve VITAKARTĚ, telefonicky v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin na lince 844 111 000 je možné vznést požadavek na vyhledání lékaře, prostřednictvím VITAKARTY, e-mailem na adresu: asozp@ozp.cz, nebo přes e-podatelnu OZP.

Jako klient jsem kontaktoval Asistenční službu se svou záležitostí a nikdo se mi doposud neozval. V čem je problém?

Snažíme se vždy kontaktovat klienty co nejdříve je to kapacitně možné. Žádný z klientských požadavků nezůstane nikdy opomenut. Přes veškerou naši snahu mohou být důvody pozdního kontaktu následující:

 1. nepodařilo se nám Vás zastihnout na Vámi zadaných telefonických kontaktech, a to i přes opakované volání;
 2. je možné, že Vaše záležitost již byla vyřešena a zaslána na váš e-mail.

Podám-li svůj požadavek, do kdy mohu očekávat odpověď nebo řešení?

Každý požadavek se snažíme zpracovat prakticky obratem, při vyřizování některých požadavků jsme však limitováni komunikací a kapacitami dalších subjektů (zejména konkrétních lékařů).

Podám-li požadavek, jak je dále s mým požadavkem nakládáno?

V případě, že byl Váš požadavek správně doručen, koordinátoři asistenční služby nebo lékaři na Vašem požadavku již pracují. Jakmile pro Vás budeme mít připravené řešení, budete neprodleně kontaktován/a (telefonicky, e-mailem, prostřednictvím VITAKARTY).

Co všechno mám uvést, pokud mám zájem o objednání k lékaři?

Popište, prosím, stručně Váš zdravotní problém, informujte nás, jaké termíny Vám vyhovují a můžete upřesnit Vaši časovou představu (ráno, dopoledne, odpoledne). Také je důležité přiložit lékařskou zprávu nebo doporučení, pokud je máte k dispozici.

Chtěl/a bych konzultovat své zdravotní potíže. Jaké mám možnosti?

 1. prostřednictvím online medicínské poradny ve VITAKARTĚ 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu;
 2. v pracovních dnech na e-mailu asozp@ozp.cz.

Kdy může být klient lékařem odmítnut nebo nezaregistrován?

Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní služby o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař.

Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci písemně potvrzeno.

Mám zájem nechat se nově zaregistrovat u jiného lékaře, můžu také využít Asistenční službu?

Samozřejmě, asistenční služba za Vás tuto část vyřeší a ušetří tak Váš čas.

Také u těchto poskytovatelů platí, že pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení může být odmítnut (překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).

Může si klient prostřednictvím asistenční služby zažádat o preventivní vyšetření nabízené OZP, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění?

V rámci nabídky preventivních programů může OZP podle věkové kategorie vybrat nejvhodnější program, a to včetně objednání, zejména nemá-li k dispozici internetové připojení. Zároveň asistenční služba může pomoci s objednáním ke smluvním lékařům poskytujícím vyšetření civilizačních onemocnění včetně onkologických screeningů.

Pokud není klient spokojen s lékařským ošetřením, může být objednán k jinému specialistovi?

Ano, objednání k jinému specialistovi zprostředkovává právě asistenční služba.

Také u těchto poskytovatelů platí, že pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení může být odmítnut (překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).

Zmiňujete povinnost klienta čerpat asistenční služby účelně. Co tím konkrétně máte na mysli?

OZP chce obecně stimulovat své klienty k racionálnímu a odpovědnému přístupu při čerpání zdravotních služeb. Pod povinností účelného čerpání služeb se konkrétně myslí, že odpovědný pojištěnec čerpá zdravotní služby tak, že:

 1. navštěvuje ambulantní specialisty jen na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, nebo pokud je u nich v dlouhodobé péči;
 2. absolvuje pravidelné preventivní prohlídky v zákonem stanovených časových intervalech;
 3. dodržuje režim a doporučení lékaře k léčbě, včetně termínů kontrol;
 4. nežádá po lékaři opakování vyšetření, laboratorních testů apod. bez vážné příčiny před tím, než konzultuje problém (např. s asistenční službou);
 5. nenavštěvuje více lékařů stejné specializace bez vážného důvodu. Ke konzultacím při komplikovaných stavech a zdánlivě bezvýchodných situacích využívá asistenční službu;
 6. nežádá dopravu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, pokud máte možnost využít jiné způsoby dopravy bez rizika pro svůj zdravotní stav (např. dopravu zprostředkovanou asistenční službou);
 7. využívá generických léčivých přípravků (léků) a vyžaduje od svého ošetřujícího lékaře, lékárníka nebo AS OZP informace o cenách zaměnitelných léků (např. v nejčastěji předepisovaných ATC skupinách);
 8. nežádá předepisování větších balení léků nad rámec skutečné potřeby; naopak při dlouhodobém užívání požaduje předepisování větších balení, které jsou v přepočtu na jednu dávku levnější;
 9. Využívá očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění a respektuje povinná očkování;
 10. přistupuje k systému veřejného zdravotnictví s myšlenkou, že zdravotní služby nejsou zdarma;
 11. je-li spokojen se službami pojišťovny, doporučuje ji blízkým i známým za účelem zkvalitnění těchto služeb.

Tento výčet OZP považujte zároveň za Zásady účelného čerpání zdravotních služeb, o kterých je v Obecných a Zvláštních podmínkách zmínka.