Zeptejte se

Vážení klienti,

OZP je zdravotní pojišťovnou, která poskytuje maximální komfort v komunikaci a poskytovaných službách. Vědět o všem, co vás zajímá, je pro nás velmi důležité. V rubrice "ZEPTEJTE SE" vám proto chceme poskytnout jedinečný prostor a příležitost, oslovit nás s tím, co vás v rámci OZP a zdravotního pojištění nejvíce zajímá. Jsou to např. benefity pro pojištěnce či hospodaření s vybraným pojistným? Chcete vědět, co nového se chystá? Máte nápad, jak bychom naše služby mohli ještě vylepšit?

Pravidelně, jednou za měsíc, se s vámi v blogu na této stránce podělíme o TOP náměty, které nám zašlete. Proto směle do toho, těšíme se.

Generální ředitel OZP Ing. Radovan Kouřil

Pozor! Zaslané náměty jsou anonymní, nejsou určeny pro konkrétní odpověď tazateli. Máte-li konkrétní dotaz osobního charakteru a přejete-li si obdržet odpověď na svůj e-mail, využijte elektronické podatelny. V případě, že chcete konzultovat svůj zdravotní stav nebo se objednat k lékaři, a jste uživatelem VITAKARTY, využijte Online medicínskou poradnu nebo nonstop telefonní linku: 844 111 000 Asistenční služby. Pro komunikaci osobního charakteru využijte i web chat, nebo virtuální pobočku.

Představujeme ředitele a činnosti jednotlivých úseků OZP

Ing. Miroslav Chlumský - obchodní ředitel
MUDr. Jitka Vojtová, MBA - zdravotní ředitelka
Ing. Daniel Ballek, MBA - finanční ředitel
Ing. Milan Štěpánek - ředitel informatiky
MUDr. Pavla Kiovská, MBA - ředitelka divize Morava
Mgr. Marek Hrnčíř LL.M. - ředitel právního úseku

Obchodní úsek

Budování image OZP je jedním z hlavních úkolů obchodního úseku. Proto se zaměřuje na aktivity, které přímo směřují k široké veřejnosti. Klíčové je nejenom sestavení produktové nabídky benefitů s cílem motivovat pojištěnce k systematické a pravidelné péči o zdraví, ale i komunikace. Obchodní úsek rozhoduje také o účasti OZP na akcích souvisejících se zdravím, je odpovědný za projekt Zdravá firma a Každý krok pomáhá. Pod úsek spadají všechna klientská centra, Asistenční služba, Informační linka, marketing a PR včetně klientského časopisu BONUS.

Zdravotní úsek

Zabezpečuje smluvní vztahy s poskytovateli hrazených služeb a realizuje následné vyúčtování jimi poskytnuté péče ve všech segmentech hrazených služeb; provádí pravidelnou cílenou i operativní revizní a kontrolní činnost vykazovaných zdravotních služeb, průběžně realizuje a vyhodnocuje analýzy vykázané péče, včetně kontrol prostřednictvím informačního systému, nastavuje, spravuje a vyhodnocuje pilotní projekty realizované smluvními poskytovateli a hrazené ze základního fondu, schvaluje, zajišťuje odborná stanoviska, metodickou podporu a součinnost ve všech segmentech hrazených služeb pro odbornou i laickou veřejnost, aktivně se účastní všech odborných pracovních skupin a komisí v rámci Svazu zdravotních pojišťoven, Kanceláře zdravotního pojištění a MZ ČR.

Finanční úsek

Skládá se ze tří odborů. Ekonomický odbor zajišťuje mimo jiné vedení účetnictví, úhradu závazků OZP, controlling a reporting, zpracování Výroční zprávy OZP a Zdravotně pojistného plánu OZP. Odbor kontroly plateb pojistného zajišťuje servis pro pojištěnce a plátce pojistného. Mezi jeho hlavní činnosti patří zpracování změn v registru pojištěnců a zaměstnavatelů, správa pojistného spočívající v kontrole zákonných povinností plátců pojistného, zpracování přehledů OSVČ, vystavování potvrzení o bezdlužnosti. Odbor správy majetku a majetkových účastí poskytuje servisní podporu ostatním útvarům, zabezpečuje příjem a odesílání dokumentů a zajišťuje správu majetku OZP.

Úsek informatiky

V odpovědnosti má rozvoj a technickou podporu všech aplikací OZP. Stará se o klíčové interní aplikace pro chod společnosti, webové stránky OZP, portál VITAKARTU a dále i o různé podpůrné weby a aplikace pro poskytovatele zdravotních služeb i pojištěnce. Zaměřuje se také na obnovu a optimalizaci veškeré infrastruktury a zabezpečení sítě a dat společnosti. Mezi další činnosti IT patří například rozvoj robotizace interních procesů a implementace nového core systému pojišťovny, ale i zajištění potřebného reportingu, elektronické a tiskové korespondence s pojištěnci a poskytovateli zdravotních služeb.

Divize Morava

Úsek vznikl k 1.1.2012 s cílem vybudovat na Moravě zázemí pro komunikaci Oborové zdravotní pojišťovny hlavně s poskytovateli zdravotních služeb, a tím zlepšit pojištěncům bezproblémovou dostupnost zdravotní péče. Divize Morava identifikuje regionálně směřované požadavky poskytovatelů zdravotních služeb i pojištěnců, zajišťuje vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb a smluvní a úhradovou problematiku v ambulantních zdravotnických zařízeních. Administruje Projekt Léčebné plány - Péče o chronické pacienty.

Právní úsek

Právní úsek má na starost tři klíčové oblasti. Právní podpora OZP a to jak vůči jiným útvarům OZP, např. při zadávání veřejných zakázek, tak navenek od zastupování OZP před soudy přes vymáhání pohledávek za plátci pojistného a vymáhání náhrad škod způsobených protiprávním jednáním vůči pojištěncům OZP až po vyřizování žádostí o informace od nejrůznějších osob. Právní úsek dále zajišťuje vedení správních řízení o nárocích pojištěnců a to jak na území ČR (např. lázeňská péče), tak i vyřizování požadavků pojištěnců v souvislosti s ošetřením v zahraničí. Právní úsek zároveň pečuje o zaměstnance OZP v oblasti personální.

Zeptejte se


TOP TÉMA MĚSÍCE

Registrace nových pojištěnců k OZP

Jednou ročně, ve dvou přesně stanovených registračních obdobích (leden, únor, březen / červenec, srpen, září), je možné rozhodnout se pro přechod k jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven, které v ČR působí. Pokud se tedy chcete stát pojištěncem OZP aktuálně k 1.1. 2023, je třeba vyplnit a odevzdat přihlášku už teď, nejpozději do 30. září 2022.

Na základě jakých preferencí si Oborovou zdravotní pojišťovnu vybrat? Na váš nejčastější dotaz odpovídá generální ředitel OZP Ing. Radovan Kouřil:

"Pro většinu z nás je asi nejdůležitější být u takové zdravotní pojišťovny, která uhradí potřebnou zdravotní péči v době, kdy ji potřebujeme. S více než 750 000 klienty a kompletní sítí smluvních lékařů patří OZP k těm větším zdravotním pojišťovnám, které v ČR působí. Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Podstatnou roli hraje nabídka benefitů hrazených nad rámec veřejného zdravotního pojištění - jejich rozmanitost, finanční výše a snadný proces čerpání. OZP nabízí v rámci více než 50 programů příspěvky až do výše několika tisíc korun. Důležitá je ale i dostupnost služeb a servis.

OZP je na českém trhu 30 let. Svým inovativním myšlením vstoupila do povědomí veřejnosti jako lídr v zavádění moderních technologií či online komunikaci, bez které se dnes už zdravotní pojišťovna neobejde. V aplikaci VITAKARTA, do které je možné přihlásit se i přes bankovní identitu, je možné vyřídit si vše i bez osobní návštěvy pobočky. Prostřednictvím naší Asistenční služby si mohou pojištěnci OZP snadněji a rychleji najít lékaře, objednat se k němu nebo se s ním v problematických zdravotních situacích kdykoliv poradit. Kromě širokého spektra benefitů poskytuje OZP i kvalitní, profesionální a zároveň lidský přístup."

Pokud se rozhodnete pro Oborovou zdravotní pojišťovnu (OZP), neboli "207", můžete vyplnit online přihlášku na www.chcidoozp.cz a následně ji elektronicky podepsat prostřednictvím BankID SIGN. Tuto bezpečnou, snadnou a rychlou cestu OZP poprvé nabídla zájemcům o přepojištění již na jaře letošního roku a stala se tak první zdravotní pojišťovnou, která zaručený elektronický podpis začala používat.

Pro toho, kdo preferuje osobní přístup, jsou pracovníci OZP k dispozici na kterémkoliv z téměř 50 kontaktních míst po celé ČR, kde se vším ochotně a rádi pomohou.

Starší odpovědi