Výbor pro audit

Výbor pro audit byl zřízen v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a v souladu s článkem 8 a článkem 10 Statutu OZP

předseda Výboru pro audit

RNDr. Lubomír NETOLICKÝ

místopředsedkyně Výboru pro audit

Ing. Hana SEMÍNOVÁ

tajemnice Výboru pro audit

Ing. Věra SKALSKÁ