Tisk a distribuce klientského časopisu BONUS I-II/2022

Tato stránka zobrazuje detailnější informace o zakázce Tisk a distribuce klientského časopisu BONUS I-II/2022 (ev. č. veřejné zakázky OZP-VZ-2022-012) zadávané zadavatelem Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. K zakázce mohou být rovněž přiloženy dodatečné informace či soubory jako je například dokumentace apod.

Informace a soubory k zakázce

Název informace: Popis: Datum uveřejnění: Příloha:
Výzva k podání nabídky 24.2.2022 Vyzva_k_podani_nabidky
Návrh smlouvy 24.2.2022 Navrh_Smlouvy.docx
Příloha č.1 Smlouvy - Soupis plnění 24.2.2022 Priloha_01.xlsx
Příloha č.2 Smlouvy - Místo a čas plnění 24.2.2022 Priloha_02.xlsx
Příloha č.3 Smlouvy - Technická specifikace plnění 24.2.2022 Priloha_03.doc
Příloha č.4 Smlouvy - Seznam subdodavatelů 24.2.2022 Priloha_04.doc
Příloha č.5 Smlouvy - Kontaktní osoby 24.2.2022 Priloha_05.doc
Příloha č.6 Smlouvy - Vzor protokolu o převzetí plnění 24.2.2022 Priloha_06.docx