Tisk a distribuce klientského časopisu BONUS I-II/2021

Tato stránka zobrazuje detailnější informace o zakázce Tisk a distribuce klientského časopisu BONUS I-II/2021 (ev. č. veřejné zakázky OZP-VZ-2021-003) zadávané zadavatelem Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. K zakázce mohou být rovněž přiloženy dodatečné informace či soubory jako je například dokumentace apod.

Informace a soubory k zakázce

Název informace: Popis: Datum uveřejnění: Příloha:
Výzva k podání nabídky 11.2.2021 Vyzva_k_podani_nabidky.pdf
Návrh smlouvy 11.2.2021 Smlouva.docx
Příloha č.1 návrhu smlouvy - Soupis plnění 11.2.2021 Priloha_c01.xlsx
Příloha č.2 návrhu smlouvy - Místo a čas plnění - rozdělovník 11.2.2021 Priloha_c02.xlsx
Příloha č.3 návrhu smlouvy - Technická specifikace plnění 11.2.2021 Priloha_c03.doc
Příloha č.4 návrhu smlouvy - Seznam subdodavatelů 11.2.2021 Priloha_c04.doc
Příloha č.5 návrhu smlouvy - Kontaktní osoby 11.2.2021 Priloha_c05.doc
Příloha č.6 návrhu smlouvy - Protokol převzetí 11.2.2021 Priloha_c06.docx
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 18.2.2021 Vysvetleni_ZD_c02.pdf
Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 18.2.2021 Vysvetleni_ZD_c03.pdf
Vysvětlení zadávací dokumentace č.4 18.2.2021 Vysvetleni_ZD_c04.pdf
Vysvětlení zadávací dokumentace č.5 18.2.2021 Vysvetleni_ZD_c05.pdf