Tisk a distribuce klientského časopisu BONUS I-II/2020

Tato stránka zobrazuje detailnější informace o zakázce Tisk a distribuce klientského časopisu BONUS I-II/2020 (ev. č. veřejné zakázky OZP-VZ-2020-004) zadávané zadavatelem Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. K zakázce mohou být rovněž přiloženy dodatečné informace či soubory jako je například dokumentace apod.

Informace a soubory k zakázce

Název informace: Popis: Datum uveřejnění: Příloha:
Výzva k podání nabídky 3.6.2020 Vyzva_k_podani_nabidky.pdf
Návrh smlouvy 3.6.2020 Navrh_smlouvy.docx
Příloha č.1 Smlouvy - Soupis plnění 3.6.2020 Priloha_1.xlsx
Příloha č.2 Smlouvy - Rozdělovník BONUS 2020 3.6.2020 Priloha_2.xlsx
Příloha č.3 - Technická specifikace plnění 3.6.2020 Priloha_3.pdf
Příloha č.4 Smlouvy - Seznam subdodavatelů 3.6.2020 Priloha_4.doc
Příloha č.5 - Kontaktní osoby 3.6.2020 Priloha_5.doc
Příloha č.6 Smlouvy - Předávací protokol 3.6.2020 Priloha_6.pdf