Nákup reklamních a marketingových předmětů

Tato stránka zobrazuje detailnější informace o zakázce Nákup reklamních a marketingových předmětů (ev. č. veřejné zakázky OZP-VZ-2022-049) zadávané zadavatelem Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. K zakázce mohou být rovněž přiloženy dodatečné informace či soubory jako je například dokumentace apod.

Informace a soubory k zakázce

Název informace: Popis: Datum uveřejnění: Příloha:
Výzva k podání nabídky 8.8.2022 Vyzva_k_podani_nabidky
Příloha č. 1 - Návrh rámcové dohody 8.8.2022 Priloha_01.docx
Příloha č. 1 návrhu rámcové dohody – Soupis plnění 8.8.2022 Priloha_01_rd.xlsx
Příloha č. 2 návrhu rámcové dohody – Předávací protokol (vzor) 8.8.2022 Priloha_02_rd.docx
Příloha č. 3 návrhu rámcové dohody – Logomanuál OZP 8.8.2022 Priloha_03_rd.pdf
Příloha č. 2 – Vzorky 8.8.2022 Priloha_02.pdf
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o dodržování zásad etické výroby 8.8.2022 Priloha_03.docx
Příloha č. 4 – Krycí list nabídky 8.8.2022 Priloha_04.docx
Vysvětlení k ZD č. 1 18.8.2022 vysvetleni_01.pdf
Aktualizovaná Příloha č. 1 - Soupis plnění 18.8.2022 Priloha_01_rd_a.xlsx
Aktualizovaná Příloha č. 2 - Vzorky 18.8.2022 Priloha_02_a.xlsx
Vysvětlení k ZD č. 2 19.8.2022 vysvetleni_02.pdf
Foto č. 1 19.8.2022 vysvetleni_02_f1.jpg
Foto č. 2 19.8.2022 vysvetleni_02_f2.jpg
Foto č. 3 19.8.2022 vysvetleni_02_f3.jpg
Vysvětlení k ZD č. 3 22.8.2022 vysvetleni_03.pdf