Nákup reklamních a marketingových předmětů

Tato stránka zobrazuje detailnější informace o zakázce Nákup reklamních a marketingových předmětů (ev. č. veřejné zakázky OZP-VZ-2021-031) zadávané zadavatelem Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. K zakázce mohou být rovněž přiloženy dodatečné informace či soubory jako je například dokumentace apod.

Informace a soubory k zakázce

Název informace: Popis: Datum uveřejnění: Příloha:
Výzva k podání nabídky 20.4.2021 Vyzva_k_podani_nabidky.pdf
Příloha č. 1 – Návrh rámcové dohody 20.4.2021 Priloha_c01.docx
   Příloha č. 1 návrhu rámcové dohody - Soupis plnění 26.4.2021 Priloha_c01_rd.xlsx
   Příloha č. 2 návrhu rámcové dohody - Předávací protokol (vzor) 26.4.2021 Priloha_c02_rd.docx
   Příloha č. 3 návrhu rámcové dohody - Logomanuál OZP 26.4.2021 Priloha_c03_rd.pdf
Příloha č. 2 – Vzorky 26.4.2021 Priloha_c02.xlsx
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o dodržování zásad etické výroby 26.4.2021 Priloha_c03.docx