Správní rada

9. funkční období od 25. 2. 2023 do 25. 2. 2027

předseda Správní rady OZP

Ing. Jiří ŠPERLza zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

místopředsedové Správní rady OZP

Ing. Petr MATYÁŠza zaměstnavatele a OSVČ
Mgr. Markéta FILOVÁza zaměstnavatele a OSVČ

členové Správní rady OZP jmenovaní vládou ČR

Ing. Jakub HAAS
Mgr. Jindřích LAUSCHMANN
JUDr. Radek POLICAR
Mgr. Jakub SOFKA
Mgr. Pavlína ŽÍLOVÁ

členové Správní rady OZP

Bc. Hana MÁCHOVÁza zaměstnavatele a OSVČ
Ing. Jiří NOUZAza zaměstnavatele a OSVČ
Jan DRAHOKOUPILza zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů
Petra HÁJKOVÁza zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů
Alena CHLAPÍKOVÁza zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů
Bc. Ladislava SPIELBERGEROVÁza zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů
Bc. Aleš VEVERKAza zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů