Správní rada

předseda Správní rady OZP

Ing. Miroslav CHLUMSKÝza zaměstnavatele

místopředsedové Správní rady OZP

Ing. Pavel JIRÁKza zaměstnavatele
Ing. Václav MATYÁŠza zaměstnavatele

členové Správní rady OZP jmenovaní vládou ČR

Ing. Jakub HAAS
Mgr. Jindřích LAUSCHMANN
JUDr. Radek POLICAR
Mgr. Tomáš TROCH

členové Správní rady OZP

Jan DRAHOKOUPILza pojištěnce
Bc. František HUPKAza pojištěnce
Petr JANOUŠEKza pojištěnce
Bc. Hana MÁCHOVÁza zaměstnavatele
Ing. Miloslav MAŠEK, CSC.za zaměstnavatele
Bc. Ladislava SPIELBERGEROVÁ za pojištěnce
Ing. Pavel ZÍTKOza pojištěnce