Rozhodčí orgán

Rozhodčí orgán OZP ve smyslu § 53 zákona č. 48/1997 Sb., může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při vyměřování pokut, penále nebo přirážek k pojistnému.

Předseda

Mgr. Michal FISCHERza OZP

Členové

MUDr. Miroslav BOSÁKza Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Anita GOLOVKOVAza Ministerstvo financí ČR
Mgr. Bc. Roman ODLOŽILÍK, MPAza Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Jakub HAASza Správní radu OZP
Bc. František HUPKAza Správní radu OZP
Ing. Pavel ZÍTKOza Správní radu OZP
Ing. Milan KÁNĚ, MBAza Dozorčí radu OZP
Ing. Petr PŮTAza Dozorčí radu OZP
Eva ZÍTKOVÁza Dozorčí radu OZP