Rozhodčí orgán

Rozhodčí orgán OZP ve smyslu § 53 zákona č. 48/1997 Sb., může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při vyměřování pokut, penále nebo přirážek k pojistnému.

Předseda

Mgr. Lucie BOHUMÍNSKÁza OZP

Členové

MUDr. Miroslav BOSÁKza Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Anita TENZERza Ministerstvo financí ČR
PhDr. Mgr. Adam ANDER, MHAza Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ing. Jakub HAASza Správní radu OZP
Petra HÁJKOVÁza Správní radu OZP
Bc. Ladislava SPIELBERGEROVÁza Správní radu OZP
Ing. Milan KÁNĚ, MBAza Dozorčí radu OZP
Ing. Sylva KYNYCHOVÁza Dozorčí radu OZP
Eva ZÍTKOVÁza Dozorčí radu OZP