Revizní komise

Revizní komise v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, rozhoduje ve správním řízení.

Předseda

Mgr. Marek HRNČÍŘ, LL.M.

Členové

Mgr. Petr DAVÍDEK
JUDr. Alena NETOLICKÁ
MUDr. Ivana SUŠKLEBOVÁ
MUDr. Ivana VACKOVÁ