Podatelna OZP

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) sděluje, že dle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, má zřízenu datovou schránku q9iadw9

Adresy pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

(viz Kontakty)

Úřední hodiny podatelen OZP:

(viz Kontakty)

Technické parametry přijímaných datových zpráv a e-mailů:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv (kompletní seznam zde). Velikost datové zprávy je limitována na 20MB. Na přílohy e-mailové komunikace s OZP se vztahují stejné podmínky jako na datové zprávy z ISDS.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme elektronické dokumenty:

OZP od svých klientů přijímá data na následujících nosičích:
 • disketa 3,5" FDD
 • CD ROM
 • DVD
 • USB Flash disk

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Postup v případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.