Podatelna OZP

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) sděluje, že dle zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, má zřízenu datovou schránku q9iadw9

Adresy pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

(viz Kontakty)

Úřední hodiny podatelen OZP:

(viz Kontakty)

Technické parametry přijímaných datových zpráv a e-mailů:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:

Velikost datové zprávy je limitována na 100 MB.
Velikost e-mailové komunikace je limitována velikostí 20 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých přijímáme elektronické dokumenty:

OZP od svých klientů přijímá data na následujících nosičích:

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Postup v případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě:

Při doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu a nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem tuto vadu odstranit, nebude tento dokument dále zpracováván.