Dozorčí rada

9. funkční období od 25. 2. 2023 do 25. 2. 2027

předseda Dozorčí rady OZP

RNDr. Lubomír NETOLICKÝza zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

místopředsedové Dozorčí rady OZP

Ing. Milan KÁNĚ, MBAza zaměstnavatele a OSVČ
Ing. Petr ŘEZÁČ, MBAza zaměstnavatele a OSVČ

členové Dozorčí rady OZP jmenovaní vládou ČR

Ing. Hana SEMÍNOVÁna návrh ministra zdravotnictví
MUDr. Marián HOŠEKna návrh ministra práce a sociálních věcí
Ing. Kateřina ONDRUŠKOVÁna návrh ministra financí

členové Dozorčí rady OZP - za zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů

Ing. Jan DUBEC
Ing. Sylva KYNYCHOVÁ
Eva ZÍTKOVÁ