Dozorčí rada

předseda Dozorčí rady OZP

RNDr. Lubomír NETOLICKÝ za zaměstnavatele

místopředsedové Dozorčí rady OZP

Ing. Milan KÁNĚ, MBA za zaměstnavatele
Ing. Michael SMOLA, MBA za zaměstnavatele

členové Dozorčí rady OZP jmenovaní vládou ČR

Ing. Marie BÍLKOVÁ na návrh ministra práce a sociálních věcí
Ing. Eva GAJDOŠOVÁ na návrh ministra financí
Ing. Hana SEMÍNOVÁ na návrh ministra zdravotnictví

členové Dozorčí rady OZP

Ing. Sylva KYNYCHOVÁ za pojištěnce
Ing. Petr PŮTA za pojištěnce
Eva ZÍTKOVÁ za pojištěnce