Telefonní informační centrum OZP

Informace o zpracování osobních údajů
Za účelem zvyšování kvality služeb OZP zpracovává nahrávky hovorů a to po výslovném souhlasu klienta provedeném volbou kontaktu na operátora. Klientův souhlas se zpracováním se vztahuje na všechny i citlivé osobní údaje obsažené v nahrávce hovoru. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje nejsou dále poskytovány třetím osobám. OZP provádí také zpracování osobních údajů obsažených v nahrávkách hovorů za účelem plnění zákonných povinností.
V případě, že s nahráváním a zpracováním údajů za účelem zvyšování kvality služeb klient nesouhlasí, může se se svým požadavkem obrátit na jakoukoliv pobočku OZP nebo zadat svůj požadavek přes elektronickou podatelnu.
Pokud klient souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem zkvalitnění našich služeb nebo pokud se jedná o požadavek, jehož plnění je OZP uloženo zákonem, a přeje si být spojen s operátorem, vybere si kontakt podle nabídky.

Telefonní informační centrum OZP zajišťuje informační servis pro klienty z celé České republiky. Poskytuje informace týkající se jak základní činnosti zdravotní pojišťovny, tak jejich zdravotních programů a benefitů. Poskytuje telefonickou pomoc při obsluze VITAKARTY. Konkrétní nabídka všech témat, která můžete komunikovat na naší infolince 261 105 555 je následující:

 1. Máte-li zájem přihlásit se k OZP, nebo chcete nahlásit změnu ve svém pojištění - stiskněte jedničku.
  (změny platebních povinností, změny adres a jmen, přihlášení novorozence, nový pojištěnec, budoucí pojištěnec, pojištění cizinců, informace pro zaměstnavatele, informace k průkazům, ověření zdravotního pojištění, výpisy z účtu…)

 2. Voláte-li kvůli VITAKARTĚ - stiskněte dvojku
  (změny ve VITAKARTĚ, žádost o nový průkaz, čerpání v rámci benefitů, exspirace kreditů, technický problém…)

 3. Pro dotazy týkající se Plateb pojistného - stiskněte trojku
  (číslo účtu a sazby, informace k podání přehledu OSVČ, bezdlužnosti, reklamaci, vratce…atd.)

 4. Zvolením čtyřky se dozvíte více o benefitech a preventivních programech OZP
  (informace o benefitech OZP, ozdravných pobytech, preventivních programech, programech pro dárce…)

 5. Dotazy k lázeňské péči Vám zodpovíme stisknutím pětky
  (budete automaticky přepojeni na konzultanty oddělení lázeňství. Provozní doba je pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hodin; v pátek od 8:00 do 14:00 hodin.)

 6. O cestovním pojištění Vás budeme informovat po volbě šestky
  (sazby, způsob sjednání, slevy pro pojištěnce, pojistná událost…)

 7. Voláte-li kvůli zdravotnímu pojištění v Evropské unii - stiskněte sedmičku
  (obecné informace týkající se pojištění v rámci EU…)

Vážený kliente, péče o vás je naším prvořadým úkolem. Plně ctíme a chápeme vaše právo volby týkající se nahrávání hovorů, ale abychom vám mohli poskytovat kvalitní a monitorovanou službu, jsou pro nás záznamy velmi přínosné. Děkujeme za pochopení.