Registrace do Portálu ZP

Registrace - pro zájemce o zpřístupnění služby Portál ZP

Před tím, než začnete bezplatné služby Portálu využívat, musíte se jako uživatel zaregistrovat. Každá ze zúčastněných zdravotních pojišťoven Vaši žádost zkontroluje podle dat v svém IS a emailem Vás bude informovat o zpřístupnění služeb. Pokud se nezaregistrujete, můžete využívat pouze obecných služeb Portálu (např. elektronické podatelny).

POŽADAVKY NA SW:
Pro využívání služeb Portálu ZP je vyžadováno připojení k síti Internet (libovolným způsobem) a vlastnictví SW následující minimální konfigurace: POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE:
Pro zabezpečení důvěrné elektronické komunikace přes Portál ZP je nutné vlastnit digitální certifikát od důvěryhodné certifikační autority.

Informace o digitálních certifikátech (Co je to certifikát a certifikační autorita, jak a kde certifikát získat, které CA Portál ZP akceptuje aj.).

POSTUP REGISTRACE DO PORTÁLU ZP:
Pro odeslání žádosti o registraci stejně jako pro využívání portálu ZP je nutné nejprve vlastnit digitální certifikát.

Postup pro poskytovatele zdravotní péče

Pro odeslání žádosti o zpřístupnění služeb Portálu ZP použijte následující postup:Po kladném vyřízení žádosti Vám OZP nastaví přístupová práva na zvolenou službu. O zavedení do systému Portál ZP budete informováni emailovou zprávou na emailovou adresu, kterou uvedete v žádosti.

Postup pro zpracovatelskou firmu

Pro odeslání žádosti o zpřístupnění služeb Portálu ZP použijte následující postup:
Plné moci od zdravotnických zařízení, za která budete odesílat data, odešlete na adresu:
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví,
smluvní oddělení,
Roškotova 1225/1,
Praha 4, 140 00.

Po kladném vyřízení žádosti a doručení plných mocí Vám OZP nastaví přístupová práva na zvolenou službu. O zavedení do systému Portál ZP budete informováni emailovou zprávou na emailovou adresu, kterou uvedete v žádosti.

Postup pro plátce pojistného - zaměstnavatele

Pro odeslání žádosti o zpřístupnění služeb Portálu ZP použijte následující postup:
Po kladném vyřízení žádosti Vám OZP nastaví přístupová práva na zvolenou službu. O zavedení do systému Portál ZP budete informováni emailovou zprávou na emailovou adresu, kterou uvedete v žádosti.