Certifikáty a CA

Co je certifikační autorita (CA). Které CA Portál ZP akceptuje

Certifikační autorita (CA) je nezávislá strana elektronické komunikace, která je pro komunikující strany důvěryhodná a zabývá se vydáváním certifikátů a zajišťováním souvisejících služeb. Certifikáty vydané touto CA se tak stávají pro komunikaci subjektů jednoznačnou identifikací jejich totožnosti.


Systém Portál ZP je od 1. ledna 2003 otevřen těmto důvěryhodným certifikačním autoritám (v průběhu provozu se bude analyzovat důvěryhodnost jiných CA a navazovat s nimi smluvní vztahy):

CERTIFIKAČNÍ AUTORITA POSTSIGNUM QCA (qca.postsignum.cz)
PostSignum QCA České pošty, s.p., na základě akreditace udělené Ministerstvem informatiky ČR, vydává kvalifikované certifikáty a kvalifikované systémové certifikáty.
Certifikační autorita PostSignum QCA je navržena s důrazem na maximální zjednodušení postupu vydání certifikátu jak pro organizace s velkým počtem zaměstnanců (právnické osoby), tak pro jednotlivce (fyzické nepodnikající osoby).
Kontaktní pracoviště registrační autority PostSignum QCA (více než 70 poboček)

PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, A.S. (I.CA) (www.ica.cz)
První certifikační autorita, a.s. (I.CA) je první akreditovanou CA podle zákona o elektronickém podpisu oprávněná vydávat kvalifikované certifikáty pro využití v oblasti orgánů veřejné moci, jejich využití však není omezeno pouze na oblast orgánů státní správy a samosprávy, ale nabízí se zde také řada příležitostí v rámci komerční sféry.

CERTIFIKAČNÍ AUTORITA KOMERČNÍ BANKY, A.S. (CA KB) (www.mojebanka.cz)
Komerční banka zřídila svou certifikační autoritu pro vydávání digitálních certifikátů pro zabezpečení Internetového bankovnictví, které nabízí svým klientům. Jedná se o produkty mojebanka a profibanka. Tyto certifikáty může klient KB využívat i v aplikaci Portál Zdravotních pojišťoven.

Co je to certifikát

Certifikát je digitálním průkazem totožnosti ve smyslu zákona o elektronickém podpisu. Jedná se v podstatě o datovou strukturu, která obsahuje veřejný klíč uživatele, informace o CA, která jej vydala, identifikační údaje majitele certifikátu, sériové číslo certifikátu a dobu jeho platnosti. Je to tedy dokument slučující fyzickou totožnost s elektronickou.

Certifikáty I. CA:

 • Kvalifikovaný - plnohodnotný certifikát, který je ze zákona o elektronickém podpisu akceptován stejně jako občanský průkaz. Obvyklá platnost kvalifikovaného certifikátu je 12 měsíců.
 • Komerční - certifikát vydávaný např. pro elektronické bankovnictví (např. ČSOB Homebanking 24 nebo Servis24 České spořitelny), kde se subjekty dohodnou na vzájemném akceptování certifikátů. Obvyklá platnost tohoto certifikátu je 6 nebo 12 měsíců.


Certifikáty CA KB:

 • Osobní certifikát - komerční certifikát, který je nabízen buď v souboru nebo na čipové kartě. Certifikát slouží pro přístup ke službám přímého bankovnictví Komerční banky. Přístup k osobnímu certifikátu uživatele je chráněn heslem, které si určuje a které zná pouze uživatel nebo PINem v případě čipové karty.

  POSTUP ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU
  Nový certifikát nepotřebujete pokud splňujete jednu z těchto podmínek:
  • Máte již certifikát pro komunikaci s Portálem ZP jiné zúčastněné zdravotní pojišťovny.
  • Využíváte službu internetového bankovnictví ČSOB.
  • Využíváte službu internetového bankovnictví KB.
  • Využíváte službu internetového bankovnictví ČS.
  • Vlastníte komerční nebo kvalifikovaný certifikát od I.CA.

  Postupy v případě podávání žádostí o komerční i kvalifikované certifikáty jsou velmi podobné zavedeným procedurám při získávání např. řidičského průkazu nebo cestovního dokladu. Ověření totožnosti žadatele je prováděno na kontaktním pracovišti - registrační autoritě - na základě platných osobních dokladů dle požadavků Certifikační politiky CA:

  • Postup získání kvalifikovaného certifikátu I.CA pro zdravotnická zařízení (zdarma).
  • Postup získání kvalifikovaného certifikátu I.CA pro zaměstnavatele nebo pojištěnce.
  • Postup získání certifikátu od CA KB.
   Žádost o certifikát vytvářejte na počítači, ze kterého budete certifikát využívat.

   Na tomto počítači si spusťte program Internet Explorer a otevřete www stránku Přímého bankovnictví Komerční banky - mojebanka (do kolonky adresa napište tuto adresu: http://www.mojebanka.cz). Na úvodní stránce zvolte odkaz "Certifikační průvodce".
   Stisknutím tlačítka spustíte Certifikačního průvodce, který Vám umožní vytvoření certifikátu a další práci s certifikátem (prodloužení platnosti, zneplatnění apod.).

   Osobní certifikát získáte jedním z následujících tří způsobů:
   • Vyplňte elektronickou "Žádost o nový certifikát" a zašlete ji do KB (odkaz na žádost je na této stránce). Po odeslání žádosti navštivte Vaši pobočku Komerční banky, u které máte vedeny své účty. Po uzavření příslušné smlouvy si můžete doma vyzvednout funkční osobní certifikát z Certifikačního průvodce. Tento postup Vám doporučujeme z důvodu úspory Vašeho času stráveného na pobočce a většího komfortu při zadávání potřebných údajů.
   • Navštivte Vaši pobočku Komerční banky, u které máte vedeny své účty. Na pobočce uzavřete příslušnou smlouvu a obdržíte funkční osobní certifikát na disketě.
   • Pokud si přejete používat osobní certifikát uložený na čipové kartě, navštivte Vaši pobočku Komerční banky, u které máte vedeny své účty. Zde uzavřete příslušnou smlouvu a obdržíte funkční osobní certifikát na čipové kartě.

Obnova certifikátu pro klienty OZP ON-LINE

Automatická obnova certifikátu:
Přihlaste se novým certifikátem na OZP ON-LINE, čímž vyvoláte dialog umožňující nový certifikát do systému zavést. V rámci tohoto dialogu budete muset použít na Portálu již evidovaný certifikát (starý, ale stále ještě platný), čímž Portálu dokážete, že disponujete oběma certifikáty (novým i již zavedeným) a Portál bude moci nový certifikát přiřadit správnému kontu. V dostatečném předstihu Vás Portál automaticky mailem upozorní, že Vašim stávajícím certifikátům se blíží doba expirace a doporučí Vám provést výše uvedené kroky.

Obnova certifikátu, pokud platnost starého certifikátu již vypršela:
Pokud platnost Vašeho certifikátu vypršela, máte následný certifikát a zájem dále spolupracovat s OZP ON-LINE, je nutné zavést následný certifikát do systému Portálu. Postupujte podle tohoto postupu:

 • Certifikát zašlete pomocí elektronické podatelny OZP: Na stránce "Elektronické podatelny" v druhu podání zvolte "DOTAZY na Portál zdravotních pojišťoven" a do textu nezapomeňte uvést své identifikační údaje (jméno, ič, ičz, případně číslo pojištěnce). Stiskněte tlačítko "ZAPSAT A PODEPSAT".
  (Certifikát lze také přiložit jako přílohu ve formátu *.der nebo *.cer).

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím