STOP rakovině kůže

Program STOP rakovině kůže

Nádor kůže - maligní melanom - patří mezi nejzhoubnější a nejobtížněji léčitelné rakovinné nádory. Naděje na jeho vyléčení existuje jen tehdy, přijde-li pacient k lékaři včas. Jakmile klient zpozoruje změnu tvaru či barvy původně klidného mateřského znaménka nebo se na kůži objeví podezřelé nové znaménko, měl by vyhledat kožního lékaře, který vyšetřením určí, zda nejde o příznak maligního melanomu.

Za posledních 10 let jsme na maligní melanom preventivně vyšetřili více než 25 000 klientů, přičemž každý osmý měl diagnostikované zdravotní problémy

Tímto vyšetřením lze diagnostikovat až 90 % všech maligních melanomů v počáteční fázi onemocnění. Odborníci dále doporučují 1x ročně absolvovat preventivní vyšetření i v případě, že klient na kůži nepozoruje změny, ale má pozitivní rodinnou anamnézu nebo se často pohybuje na slunci apod.

Pro klienty OZP je preventivní vyšetření na místě bezplatné, OZP hradí péči za vás!

Podrobnější informace o programu

  1. Program je určen dětem i dospělým bez věkového omezení.
  2. Doporučujeme preventivní vyšetření absolvovat jednou za rok, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců po provedení předchozí preventivní prohlídky.
  3. V případě zájmu absolvovat vyšetření bez platby na místě si ze seznamu poskytovatelů zdravotních služeb vyberte vám vyhovujícího poskytovatele a telefonicky si u něj zajistěte termín vyšetření. V případě, že chcete využít jiného poskytovatele splňujícího požadovanou odbornost, samozřejmě můžete, vyšetření zaplatíte na místě a následně si můžete požádat o příspěvek v rámci Kuponů STOP. Více informací zde.
  4. Jste-li klienty Asistenční služby OZP, můžete své dotazy konzultovat s jejími koordinátory, kteří vám rovněž zajistí vhodný termín objednání.
  5. Preventivní vyšetření je pro klienty OZP na místě bezplatné.
  6. Na základě výsledku provedeného preventivního vyšetření vám bude předána lékařská zpráva, kterou doporučujeme předat svému registrujícímu lékaři.
  7. V případě patologického nálezu má příslušný poskytovatel zdravotních služeb povinnost zajistit následnou péči.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb
Dokument PDF | 163 kB