STOP rakovině tlustého střeva a konečníku

Bezplatný preventivní program OZP

Ve výskytu rakoviny tlustého střeva patří ČR smutné prvenství. Prevence spočívá v provedení testu, umožňujícího prokázat stopové známky krve ve stolici, které mohou být signálem přítomnosti zhoubného nádoru. Pacient je ihned informován o výsledku testu a v případě, že je pozitivní, lékař, případně Asistenční služba OZP zajistí speciální kolonoskopické vyšetření, které určí příčinu krvácení.

Podrobnější informace o programu

  1. Program STOP rakovině tlustého střeva a konečníku je určen všem pojištěncům OZP ve věku od 40 do 49 let. Od 50 let je vyšetření součástí preventivní prohlídky hrazené OZP z veřejného zdravotního pojištění.
  2. Preventivní vyšetření se doporučuje absolvovat jedenkrát za rok, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců po provedení předchozí preventivní prohlídky.
  3. Preventivní vyšetření vám provede váš praktický lékař, u kterého jste registrováni.
  4. Jste-li klienty Asistenční služby OZP, můžete své dotazy konzultovat navíc s jejími koordinátory.
  5. Preventivní vyšetření je pro klienty OZP na místě bezplatné.
  6. Na základě výsledku provedeného preventivního vyšetření vám bude vyhotovena lékařská zpráva.
  7. V případě patologického nálezu má váš lékař povinnost zajistit následnou péči.