STOP osteoporóze

Bezplatný preventivní program STOP osteoporóze

Osteoporóza patří mezi závažná civilizační onemocnění. Projevuje se úbytkem kostní tkáně, tzv. "řídnutím kostí". V důsledku toho dochází ke zvýšené křehkosti kostí a vyššímu riziku zlomenin. U většiny pacientů je osteoporóza způsobena faktory životního stylu, jako jsou nedostatek pohybu při sedavém zaměstnání nebo nízký přísun vápníku a vitaminu D ve stravě.

Za posledních 10 let jsme na osteoporózu preventivně vyšetřili přes 5000 klientů, přičemž každý šestý měl diagnostikované zdravotní problémy

Pro klienty OZP je preventivní vyšetření na místě bezplatné, OZP hradí péči za vás!

Podrobnější informace o programu

  1. Vyšetření je realizováno ve spolupráci s odbornými poskytovateli zdravotních služeb, kteří jsou vybaveni celotělovým denzitometrem, tedy přístrojem na měření hustoty kosti.
  2. Vyšetření je určeno všem pojištěncům OZP ve věku od 50 let a doporučujeme absolvovat ho jednou za dva roky, nejdříve však po uplynutí 24 měsíců po provedení předchozí preventivní prohlídky.
  3. V případě zájmu absolvovat vyšetření bez platby na místě si ze seznamu poskytovatelů zdravotních služeb vyberte vám vyhovujícího poskytovatele a telefonicky si u něj zajistěte termín vyšetření. V případě, že chcete využít jiného poskytovatele splňujícího požadovanou odbornost, samozřejmě můžete, vyšetření zaplatíte na místě a následně si můžete požádat o příspěvek v rámci Kuponů STOP. Více informací zde.
  4. Jste-li klienty Asistenční služby OZP, můžete své dotazy konzultovat s jejími koordinátory, kteří vám rovněž zajistí vhodný termín objednání.
  5. Preventivní vyšetření je pro klienty OZP na místě bezplatné.
  6. Na základě výsledku provedeného preventivního vyšetření vám bude předána lékařská zpráva, kterou doporučujeme předat svému registrujícímu lékaři.
  7. V případě patologického nálezu má příslušný poskytovatel zdravotních služeb povinnost zajistit následnou péči.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb
Dokument PDF | 100 kB