STOP obezitě

Pilotní projekt preventivního programu na léčbu obezity

Obezita není jen estetickým problémem, ale jde o rizikový faktor pro mnoho vážných onemocnění, negativně také ovlivňuje kvalitu života i jeho délku. Na jejím vzniku se významně podílí nejen genetické předpoklady, metabolické poruchy, působení léků, hormonální nerovnováha, ale i vliv životního stylu a působení vnějších vlivů. Mezi závažné komplikace obezity patří diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění jater, pohybového aparátu, zvýšené riziko vzniku nádorových onemocnění, atd. Mezi základní postupy u léčby obezity patří změna životního stylu, stravovacích návyků a myšlení.

Již při redukci váhy o cca 5 - 10 % dochází k významnému snížení rizik, zlepšení kvality života a mnohdy i k zlepšení kompenzace chronických onemocnění.

Klienti OZP mohou absolvovat zdarma tříměsíční redukční program na pracovištích poskytovatele MediSpo, s.r.o. (ObeRisk.cz).

Program zahrnuje nutriční terapii, která se skládá z 3 osobních návštěv na vybraném pracovišti a 2 online konzultací pomocí MS TEAMS nebo GOOGLE MEET. Pro komunikaci s terapeutem je využívána aplikace ČAS PRO ZDRAVÍ (zapisování dat o stravování a pohybové aktivitě).

Podrobnější informace o programu

 1. Program je určen pojištěncům OZP ve věku od 18 let, kteří splňují vstupní kritéria pro zapojení do programu:
  1. BMI ≥ 30 kg/m2 nebo
   BMI ≥ 28 kg/m2 + rizikových faktorů kardiovaskulárního onemocnění (vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, diabetes).
   Hodnotu svého BMI si můžete spočítat zde.
  2. schopnost komunikace on-line prostřednictvím PC nebo mobilního telefonu.
 2. Program můžete čerpat zdarma na pracovištích poskytovatele MediSpo, s.r.o. Pilotní projekt je připraven pro 100 pojištěnců OZP.
 3. Do programu se zapojíte vyplněním webového formuláře na adrese https://vyzkumneprojekty.cz/ozp.
 4. Pokud máte aktivovanou VITAKARTU, můžete si ve Vitashopu vyzvednout kód, který následně zadáte do přihlašovacího formuláře. Ověříte tím svou registraci u OZP. Pokud VITAKARTU nemáte, nevadí, prokážete se průkazem OZP až při návštěvě pracoviště.
 5. Do tohoto pilotního projektu je možné se přihlásit nejpozději do 15. 1. 2024.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF
Seznam pracovišť poskytovatele, kde můžete program STOP čerpat zdarma
Dokument PDF | 100 kB