STOP infarktu

Bezplatný preventivní program STOP infarktu

Prevence civilizačních onemocnění spočívá v minimalizaci vlivu rizikových faktorů. U ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody a diabetes mellitus - nejčastějších příčin pracovní neschopnosti i úmrtnosti jak mužů, tak žen - mezi ovlivnitelné rizikové faktory patří i kouření cigaret, arteriální hypertenze, obezita či nedostatek pohybu.

Ischemická choroba srdeční patří mezi nejčastější příčiny nejenom pracovní neschopnosti, ale i úmrtnosti mužů i žen

Prevence spočívá v komplexním vyšetření lékařem včetně poslechu karotid, laboratorního biochemického vyšetření a EKG. Cílem programu je předcházet civilizačním onemocněním a snížit riziko onemocnění srdce a cév.

Pro klienty OZP je preventivní vyšetření na místě bezplatné, OZP hradí péči za vás!

Podrobnější informace o programu

  1. Program STOP infarktu je určen pojištěncům OZP ve věku od 30 let do 55 let.
  2. Preventivní vyšetření se doporučuje absolvovat jedenkrát za rok, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců po provedení předchozí preventivní prohlídky.
  3. V případě zájmu absolvovat vyšetření bez platby na místě si ze seznamu poskytovatelů zdravotních služeb vyberte vám vyhovujícího poskytovatele a telefonicky si u něj zajistěte termín vyšetření. V případě, že chcete využít jiného poskytovatele splňujícího požadovanou odbornost, samozřejmě můžete, vyšetření zaplatíte na místě a následně si můžete požádat o příspěvek v rámci Kuponů STOP. Více informací zde.
  4. Jste-li klienty Asistenční služby OZP, můžete své dotazy konzultovat s jejími koordinátory, kteří vám rovněž zajistí vhodný termín objednání.
  5. Preventivní vyšetření je pro klienty OZP na místě bezplatné.
  6. Na základě výsledku provedeného preventivního vyšetření vám bude předána lékařská zpráva, kterou doporučujeme předat svému registrujícímu lékaři.
  7. V případě patologického nálezu má příslušný poskytovatel zdravotních služeb povinnost zajistit následnou péči.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb
Dokument PDF | 90 kB